Tekniken är din bitch

Visst vore det väl skönt om tekniken kunde sätta våra liv på autopilot? Vi slapp tänka, slapp känna, slapp all ansträngning.

Inte?
Jag överdriver förstås, men tankeexperimentet är viktigt. Tekniken ska tjäna oss, göra våra röster hörda, ta oss till andra sidan jordklotet och få oss att skratta.
Vi ska inte lämna över våra liv i dess händer.

Inom marknadsförning, när man vi förändra ett beteende, finns ett begrepp, de fyra E:na: Education, Encouragement, Enforcement och Engineering. Exempel: när svenskarna skulle fås att använda bilbälte. Steg ett var att informera om farorna, steg två att uppmuntra bilförarna att dra på sig bältet.
Det räckte inte riktigt.

Steg tre blev att tvinga genom lag. Det blev böter ifall man körde utan. Samtidigt fortsatte man förstås med steg ett och två.
Det räckte.

Steg fyra hade varit att bältet automatiskt glidit på plats på när man startade bilen. Sådana lösningar finns också, framförallt i USA där de tre första stegen inte räckte lika långt.

Men när vi låter tekniken ta över slutar vi tänka själva. Och fallerar tekniken kör vi utan bälte.

Han trotsade tekniken, tryckte inte på knappen och räddade världen från undergång.

Ett annat exempel: i vissa nya antivirusprogram finns så kallat phishing-skydd. En funktion som kontrollerar ifall sajten man besöker är äkta och inte en falsk kopia av någon som vill lura en. Phishing har varit i ropet ett tag i media, ändå går programmakarna till punkt fyra, det vill säga Engineering.
Vi slipper fundera på det, men lär oss samtidigt att sluta vara kritiskt granskande när vi är ute på nätet. För vad händer när phishing-skyddet inte hinner med och vi litar blint på det? Vi surfar utan bälte.
En liten detalj, jag vet, men en intressant jämförelse.

En gigantisk detalj är överstelöjtnant Petrov. När han 1983 stod i en bunker söder om Moskva och all teknik runt honom skrek ut att USA just skickat missiler mot Sovjet, valde han att tänka själv istället.
Han trotsade tekniken, tryckte inte på knappen och räddade världen från undergång.
PUBLICERAD I DIN TEKNIK #4 2007