Mannen utan smärtgräns

Film för Instagram. Employer branding och internkommunikation för PostNord.

Som en del i vårt uppdrag med PostNords nya medarbetarmagasin People by PostNord skapar vi digitala stories för Instagram, PostNords intranät och flertalet sociala kanaler i hela Norden.
Bland annat denna jag gjorde om äventyraren och PostNordaren Tim Bogdanov.

Ni kan se innehållet på https://www.instagram.com/peoplebypostnord/