Det finns inget slut, bara stället där du slutar din berättelse

En epok går i graven efter 20 år. Det sista numret av Du&Co säger hej då med en odyssé av entreprenörer och företagare som intervjuats genom åren.
Vi berättar också om 50 företags point of success, det vill säga den avgörande händelsen som gjorde att de gick från startup till etablerat företag.
Dessutom: Därför är postlådan en så effektiv reklamkanal, så mäter du din försäljning i omnikanal och svensken som ska få japanerna att e-handla mer.

“There’s nothing on Earth like really nailing the last line of a big book. You have 200 pages to tickle their fancy, and seven words to break their heart.”
― Alex de Campi