Är du lycklig lille vän?

En positiv företagare är en lycklig företagare. En lycklig företagare är en framgångsrik företagare.
Så tränar du din hjärna till lycka och framgång.

Vi har fått det om bakfoten. Helt fel – när det handlar om lycka och framgång alltså.
Vi tror att om vi blir framgångsrika så blir vi lyckliga, men förhållandet är tvärtom. Är vi lyckliga blir vi framgångsrika.
Harvardforskaren Shawn Achor besökte företag och skolor i 45 länder under tre års tid. Sedan skrev han boken The Happiness advantage. Han menar att vi måste vända på modellen och omkoppla våra hjärnor att bli positiva för att nå framgång.För lycka och framgång beror, enligt Shawn, bara 10 procent på vår omvärld. 90 procent beror på hur våra hjärnor processar denna omvärld. Endast 25 procent av framgången vi har inom vårt arbete är kopplat till vår IQ. Resten handlar om hur optimistiska vi är, vilket socialt stöd vi har samt vår förmåga att se stress som en utmaning i stället för ett hot.

Han vet vad han talar om. När ekonomin kollapsade 2008 kallades han in av världens största banker för att hjälpa till att starta en process framåt. Det handlar alltså inte om flummeri, utan om fakta.

”Endast 25 % av framgången vi har i vårt arbete är kopplat till vår IQ”

Så varför kan vi inte bli framgångsrika först och lyckliga sedan? Jo, därför att varje gång vår hjärna når ett mål för framgång flyttar den fram målet. Du fick ett bra jobb, nu måste du få ett bättre. Du nådde dina säljmål, nu måste du nå högre. ”Om lycka är på andra sidan av framgång så når din hjärna aldrig dit”, berättar Shawn i ett tal på TED.

Målet är i stället att vara positiv i nuet, för då upplever din hjärna nämligen vad han kallar The Happiness advantage. Hjärnan i ”positivt läge” fungerar 31 procent bättre än när den är neutral, negativ eller upplever stress. Intelligens, kreativitet och energi ökar. Du blir till exempel en 37 procent bättre försäljare. Varje affärsrelaterat resultat förbättras.
Ämnet dopamin, som flödar i din kropp när du är positiv, har två fördelar: du blir lyckligare och det aktiverar alla inlärningscentraler i din hjärna.
Och bäst av allt: Du kan själv träna din hjärna att bli mer positiv, uppnå mer lycka och därmed bli mer framgångsrik.

TRÄNA HJÄRNAN

Gör följande fyra uppgifter, två minuter om dagen i 21 dagar, så kan du omkoppla din hjärna att bli mer positiv – vilket leder till mer framgång.
Detta enligt Shawn Achors forskning.

1. Var tacksam
Vad är du tacksam för? Skriv ner tre nya sådana saker varje dag. Din hjärna kommer då att börja skanna din omgivning efter det positiva först, i stället för det negativa.

2. För dagbok
Skriv ner en positiv upplevelse varje dag. Det gör att din hjärna återupplever händelsen och lär sig att beteenden kan påverka den.

3. Meditera
Ett sätt att övervinna ”den kulturella ADHD:n” vi har skapat i samhället genom att försöka multitaska. Låter din hjärna fokusera på uppgiften.

4. Ge beröm
Skriv ett berömmande mejl till någon i ditt sociala nätverk varje dag. Att ge beröm påverkar också den som ger det på ett positivt sätt.

PUBLICERAD I DU&CO #2/2012